تصاویری از دانشگاه های ترکیه

دانشگاه آنکارا – آنکارا

دانشگاه غازی – آنکارا

دانشگاه فنی کارادنیز – ترابوزان
دانشگاه فنی کارادنیز – ترابوزان
دانشگاه فنی کارادنیز – ترابوزان
رادیوی دانشگاه – ترابوزان
دانشگاه گالاتاسرای – استانبول
دانشگاه گالاتاسرای – استانبول
دانشگاه فنی خاورمیانه – آنکارا
دانشگاه ترابوزان
دانشگاه فنی ترابوزان
دانشگاه آنکارا – کمپ تفریحی ورزشی دانشگاه
دانشگاه آنکارا
فعالیت های ورزشی در دانشگاه آنکارا
دانشگاه بغاز ایچی استانبول – استانبول
در دانشگاههای ترکیه آنچه که از ابتدا با آن روبه رو شدم جو دوستانه ای است که بین دانشجویان وجود داشت. اعتماد به نفسی هم که دانشجویان آنجا با دانشجویان ما دارند قابل مقایسه نیست، شاید به دلیل آنکه فضای حراست و … بر آنان حاکم نیست. امید در چشمان دانشجویان آنجا موج می زند. و لحظه هایشان پر از تفریح و نشاط است. چندان به دردها و غم ها فکر نمی کنند و شاید در این زمینه بیشتر به اشعار خیام استناد می کنند!
البته این ها باعث نشده که بحث و جدل های سیاسی بین آنها کم باشد، بلکه برعکس در زمینه های سیاسی بسیار حساس هستند و هرچند مدت یک بار بین گروههای سیاسی مختلف دانشجویی دعوا و زدو خورد هم پیش می آید. کلا دانشگاههای ترکیه تصاویر جالبی از زندگی جوانان آنهاست پی نوشت: 1 – تصاویر بالا از دانشگاههای کارادنیز ترابوزان، آک دنیز آنتالیا، استانبول، آنکارا، حاجت تپه، دانشگاه خاورمیانه و گالاتاسرای انتخاب شده اند 2- برخی از دانشگاهها رادیوی داخلی دارند و دانشجویان فعالیت زیادی در رادیوی دانشگاهشان دارند. 3- دانشجویان ترکیه نسبت به یک چیز چندان حساس نیستند، آنهم کیفیت خوابگاههایشان است. کاش به همان نسبتی که شاد هستند، اندکی هم درباره خوابگاههایشان اعتراض می کردند. در خوابگاهها پخت غدا ممنوع است، در اتاقها خبری از پریز برق نیست و … – البته این در مورد خوابگاههای دولتی صدق می کند!
در دانشگاههای ترکیه دیدن چهره های بور، زنگی سیاه، چشم بادامی و … امری طبیعی است. چون از کشورهای مختلف در دانشگاههای ترکیه هستند. درست برخلاف کشور ما.
 

دیدگاهتان را بنویسید

*